Blog

budowa przydomowej oczyszczalni ścieków

Kiedy najlepiej rozpocząć budowę przydomowej oczyszczalni ścieków?

Planując budowę domu na terenie nieskanalizowanym, musimy wykopać szambo lub zainstalować przydomową oczyszczalnię ścieków. Wybór zbiornika na nieczystości nie zawsze jest dowolny - zanim zdecydujemy się na konkretne rozwiązanie, powinniśmy zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Kiedy rozpocząć budowę przydomowej oczyszczalni ścieków? Podpowiadamy.

Czytaj więcej

Oczyszczalnia ścieków

Jak prawidłowo eksploatować przydomową oczyszczalnię ścieków?

Jeśli budujesz dom na działce, do której nie jest doprowadzona sieć gminnej lub miejskiej kanalizacji, musisz sam zadbać o usuwanie nieczystości. Możesz wykonać przyłącze do tradycyjnego szamba i regularnie wywozić fekalia, korzystając z usług pojazdu asenizacyjnego. Drugim rozwiązaniem jest zamontowanie oczyszczalni.

Czytaj więcej

mężczyzna zatykający nos przed przykrym zapachem

Jak pozbyć się przykrych zapachów z oczyszczalni ścieków?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to skuteczne alternatywa dla szamba. Od lat podkreśla się fakt, że rozwiązanie tego typu cechuje się tym, że jest ono przyjazne środowisku – konstrukcja oczyszczalni zapobiega uwalnianiu nieczystości do gruntu. Należy również podkreślić, że oczyszczalnia ścieków to sposób na zaoszczędzenie pieniędzy, gdyż roczny koszt jej utrzymania to wydatek ok. 100 złotych. Do innych zalet rozwiązania zalicza się również jego bezawaryjność, wysoką efektywność, a przede wszystkim komfort związany z brakiem konieczności kontrolowania poziomu nieczystości w szambie i ich wywozem. Prawidłowo wykonana oczyszczalnia to wyjątkowa wygoda, ale również troska o środowisko naturalne – jest to szczególnie istotne właśnie teraz, kiedy rośnie świadomość na temat konieczności jego ochrony.

Czytaj więcej

ścieki

Jak działają przemysłowe oczyszczalnie ścieków?

Konieczność odprowadzania ścieków przemysłowych powstałych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej jest obowiązkiem wynikającym z Ustawy Prawa Wodnego. Opisuje ona ścieki przemysłowe jako „ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu”. Obowiązek ten łączy się z ponoszeniem wysokich kosztów odprowadzania ścieków. Istnieje jednak alternatywny sposób radzenia sobie z tym problemem. Przemysłowa oczyszczalnia ścieków pozwala pozbyć się szkodliwych odpadów oraz znacznie obniżyć koszty w firmie.

Czytaj więcej

oczyszczalnia ścieków

Jakie są rodzaje oczyszczalni ścieków?

Oczyszczalnią ścieków nazywany jest system złożony z urządzeń wykorzystujących rozwiązania technologiczne pozwalająca na usuwanie zanieczyszczeń zawartych w ściekach, czyli odpadach komunalnych wytwarzanych przez np. gospodarstwa domowe, czy też rolne. Systemy te pozwalają na odzyskanie czystej wody poprzez jej odpowiednie oczyszczenie mechaniczne lub chemiczne. Obecnie na popularności zyskują również przydomowe oczyszczalnie ścieków, które pracują na użytek danego gospodarstwa domowego, zapewniając mu dostęp do czystej wody pozyskanej dzięki pracy systemu. Woda dzięki nim pozyskana może zostać wykorzystana przez domowników jedynie w celu podlania ozdobnych roślin ogrodowych oraz drzew, czy też np. umycia samochodu.

Czytaj więcej

oczyszczalnia domowa

Jak wybrać przydomową oczyszczalnię ścieków?

Coraz większą popularnością wśród właścicieli domków jednorodzinnych cieszą się systemy zwane przydomowe oczyszczalnie ścieków, których zadaniem jest gromadzenie oraz oczyszczanie odpadów ciekłych pochodzących z gospodarstwa domowego. W przeciwieństwie do tradycyjnego szamba, które należy regularnie opróżniać, przydomowe oczyszczalnie ścieków cechują się bezobsługową pracą. Kolejną zaletą systemu jest również jego proekologiczność, a przede wszystkim możliwość odzyskania z opadów wody, którą można ponownie wykorzystać do np. podlewania roślin ogrodowych. Obecnie na rynku dostępnych jest kilka rozwiązań, ale czy wiesz, na które się zdecydować? W poniższym tekście postaramy się odpowiedzieć na pytanie: jak wybrać przydomową oczyszczalnię ścieków, by jak najlepiej odpowiadała naszym potrzebom.

Czytaj więcej