Jakie są rodzaje oczyszczalni ścieków?

Oczyszczalnią ścieków nazywany jest system złożony z urządzeń wykorzystujących rozwiązania technologiczne pozwalająca na usuwanie zanieczyszczeń zawartych w ściekach, czyli odpadach komunalnych wytwarzanych przez np. gospodarstwa domowe, czy też rolne. Systemy te pozwalają na odzyskanie czystej wody poprzez jej odpowiednie oczyszczenie mechaniczne lub chemiczne. Obecnie na popularności zyskują również przydomowe oczyszczalnie ścieków, które pracują na użytek danego gospodarstwa domowego, zapewniając mu dostęp do czystej wody pozyskanej dzięki pracy systemu. Woda dzięki nim pozyskana może zostać wykorzystana przez domowników jedynie w celu podlania ozdobnych roślin ogrodowych oraz drzew, czy też np. umycia samochodu.

Zapoznaj się z tekstem, by poznać obecnie najczęściej wyróżniane rodzaje oczyszczalni ścieków.

Oczyszczalnie ścieków – jakie rozróżniamy rodzaje?

Podstawowy podział systemów oczyszczalnia ścieków opiera się na rodzaju odpadów, które zostają dzięki niej oddzielone od wody oraz usunięte. Na tej podstawie wyróżniamy oczyszczalnie ścieków komunalnych, przemysłowych, a także tzw. oczyszczalnie o przeznaczeniu specjalnym.

Pierwsze z nich to systemy, które zostały odpowiednio przystosowane do oczyszczania tzw. ścieków bytowych ze ściekami pochodzenia przemysłowego oraz wód opadowych bądź roztopowych. Ściekami bytowymi nazywamy odpady komunalne wytwarzane przez gospodarstwa domowe oraz miejsca pracy, czy też użyteczności publicznej, np. szkoły lub przedszkola.

Drugim najczęściej spotykanym rodzajem są oczyszczalnie ścieków przemysłowych. Systemy te zostały stworzone w celu usuwania z wody odpadów będących niepożądanym produktem ubocznym wytwarzanych przez przemysł, do których zaliczyć można podmioty gospodarcze zajmujące się handlem, różnego rodzaju usługami, czy też transportem.

Ostatnim rodzajem są tzw. oczyszczalnie ścieków o przeznaczeniu specjalnym. Mając na uwadze specyfikę oczyszczanych odpadów komunalnych, które pochodzą np. ze szpitali i innych placówek medycznych, systemy te opierają się na pracy specjalistycznych urządzeń oczyszczających dane ścieki, jak również pracy zespołów pozwalających na oczyszczenie wody deszczowej trafiającej do systemu kanalizacji rozdzielczej.