Przeciski pod drogami

Przeciski pod drogami wykonujemy bez w sposób pozwalający na uniknięcie zniszczenia nawierzchni oraz długotrwałego i kosztownego jej naprawiania. Technologia bezwykopowa sprawdzi się również w miejscach, gdzie nie ma możliwości przeprowadzenia prac tradycyjnymi metodami. Pracujemy w obrębie województwa łódzkiego i mazowieckiego, jak również na obszarze miasta Łódź, nawet na terenach silnie zurbanizowanych.

Wykonanie przecisku pod drogą pozwoli na podłączenie do sieci wodociągowej regionów leżących po przeciwnej stronie szosy, niż pozostała część instalacji. Przeciski są przydatne również do przeprowadzenia rur, kabli, sieci gazowych i ciepłowniczych oraz elektrycznych.

 

Zniszczona droga

Wykonanie przecisku pod drogą

Przeciski pod drogami wykonywane są przez naszą firmę techniką bezwykopową, pozwalającą na wykonanie prac bez ingerencji w infrastrukturę drogową. Dysponujemy specjalistycznymi maszynami, które sterowane przez naszych wprawnych operatorów, pozwalają na sprawne przewiercenie otworu pod drogą, a następnie umieszczenie w przecisku odpowiednich urządzeń i elementów instalacji. Stosowana przez nas technologia zapobiega zapadaniu się gruntu po zakończeniu prac. Wykonujemy przeciski pod różnego rodzaju drogami, torami kolejowymi czy ciekami wodnymi. Podczas prac ściśle stosujemy się do wszelkich obowiązujących norm technicznych i zasad bezpieczeństwa, zarówno dotyczących pracowników wykonujących przecisk pod drogą, jak i okolicznych mieszkańców i przechodniów. Wybierając współpracę z naszą firmą masz pewność prawidłowo i sprawnie wykonanych prac!