Przyłącza sanitarne

Przyłącze sanitarne, czyli kanalizacyjne, jest to fragment przewodu, łączący sieć kanalizacyjną z instalacją znajdującą się na terenie nieruchomości. Budowa, utrzymanie i konserwacja urządzeń należących do sieci kanalizacyjnej – oczyszczalni, przepompowni czy tworzących instalację przewodów – to zadanie lokalnego przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego. Za przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej odpowiedzialny jest właściciel nieruchomości. Wykonanie przyłącza sanitarnego jest konieczne w regionach zaopatrzonych w sieć kanalizacyjną. W przypadkach, gdy w okolicy nie ma możliwości wykonania przyłącza do kanalizacji, polecamy skorzystanie z opcji przydomowej oczyszczalni ścieków.

 

Łazienka

Projekt i wykonanie przyłącza sanitarnego

Aby przyłącze sanitarne było wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, w sposób zapewniający sprawne funkcjonowanie całej instalacji, jego projekt i budowę powinno się zlecić profesjonalistom. Nasza firma od niemal 20 lat zajmuje się wykonywaniem sieci wodno-kanalizacyjnych. Wykonamy projekt przyłącza sanitarnego dla Twojej nieruchomości. Zajmiemy się również jego budową. Dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych pracowników, a także zastosowaniu sprawdzonych technologii i użyciu nowoczesnego sprzętu, wszelkie prace przeprowadzimy w sposób szybki i zapewniający prawidłowe działanie przyłącza sanitarnego. Serdecznie zapraszamy do kontaktu!