Sieci wodno-kanalizacyjne

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne stanowią jedne z podstawowych elementów, uwzględnianych przy projektowaniu i budowie nieruchomości. Zajmujemy się wykonywaniem projektów oraz budową sieci wodno-kanalizacyjnych dla prywatnych gospodarstw domowych, budynków przedsiębiorstw, jak również instytucji publicznych. Do przeprowadzenia prac wykorzystujemy zróżnicowane, dostosowane do potrzeb i warunków maszyny oraz narzędzia. Sprawne i fachowe wykonanie elementów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych jest możliwe dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych pracowników.

 

Sieć wodno-kanalizacyjna

Kompleksowe usługi wodociągowe i kanalizacyjne

Zajmujemy się kompleksową obsługą sieci wodnych i kanalizacyjnych: projektowaniem i budową przyłączy wod-kan, projektowaniem instalacji wewnątrz i na zewnątrz budynków, pracami ziemne, położeniem rur wodociągowych i połączeniem całej instalacji. Podejmiemy się również wykonania studzienek kanalizacyjnych oraz kolektorów.

Sieci wodno-kanalizacyjne wykonujemy według otrzymanych od klientów lub wykonanych przez naszą firmę projektów. Po poznaniu Twoich oczekiwań oraz dokonaniu niezbędnych prac pomiarowych wykonujemy kosztorys sieci wodno-kanalizacyjnej. Prace ziemne rozpoczynamy od przygotowania terenu i zabezpieczenia miejsca wykopu. Wszelkie działania staramy się przeprowadzać w jak najkrótszym czasie, nie zaniedbując przy tym obowiązujących zasad bezpieczeństwa oraz technicznych norm wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej. Podejmujemy się również prac naprawczych i konserwacyjnych, jak również okresowych przeglądów sieci wodno-kanalizacyjnych.